Termeni si conditii

Termeni si conditii
Site-ul www.puribali.ro (denumit in continuare SITE) este creat si administrat de SC Puri Bali SRL (denumita in continuare COMPANIA).
Datele de identificare ale COMPANIEI:
PURI BALI SRL
Bucuresti, Sector 2, Str Doamna Ghica 32Bis
J40 /11804 /2014
CUI 33682117

SITE-ul este oferit in forma in care se prezinta la accesarea sa de catre utilizatori, fara nici un fel de alte garantii. COMPANIA nu este si nu poate fi facuta responsabila pentru nepotriviri, indisponibilitati sau alte defecte ale acestui SITE sau ale continutului sau.

Daca folositi serviciile sau informatiile oferite de acest SITE, acest lucru va fi echivalent cu acceptarea de catre Dumneavoastra a termenilor si conditiilor de mai jos. Acesti termeni si conditii se pot modifica din timp in timp. Va rugam vizitati aceasta pagina pentru actualizari.

Continutul SITE-ului apartine COMPANIEI si este protejat de legislatia privind proprietatea intelectuala. Nu puteti utiliza, reproduce sau permite nimanui sa utilizeze sau sa reproduca materialele fara a detine o permisiune scrisa din partea COMPANIEI.

Puteti copia si printa continutul SITE-ului doar pentru folosinta dvs. personala, lipsita de intentie comerciala. Cu exceptia celor spuse mai sus, continutul SITE-ului nu poate fi reprodus, modificat si exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatari.

COMPANIA poate, fara orice alta notificare sau formalitate si fara ca acest lucru sa necesite explicarea atitudinii sale, sa suspende sau sa inceteze accesul dumneavoastra la continutul SITE-ului sau la o parte a acestui continut.

COMPANIA depune toate eforturile pentru a prezenta in mod cat mai clar si concis toate informatiile din acest site. Cu toate acestea, COMPANIA nu este si nu va fi legal responsabila sub nici o circumstanta pentru nici o inadvertenta ori descriere eronata a informatiilor prezentate in acest site. Pentru a afla informatii mai detaliate despre produsele PURI BALI SRL ne puteti contacta telefonic la numerele afisate pe site.

COMPANIA nu isi asuma raspunderea, in nici o situatie, pentru nici o dauna, pricinuita direct sau indirect, pentru nici o lipsa de profit directa sau indirecta (incluzand, dar fara a se limita la aceasta enumerare: daune pentru pierderea profitului, intreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizarii sau a intreruperii utilizarii ori a lipsei regularitatii informatiilor si serviciilor furnizate de SITE. COMPANIA nu garanteaza acuratetea, corectitudinea sau caracterul actual al informatiilor ori serviciilor furnizate de SITE.

Utilizand acest SITE sunteti de acord sa exonerati de raspundere COMPANIA pentru orice actiuni judiciare sau extrajudiciare si sa acoperiti cheltuielile de judecata si orice alte cheltuieli care ar putea sa apara ca urmare a incalcarii de catre dvs. a clauzelor prezentate la termeni si conditii.

Eventualele litigii care pot aparea, vor fi solutionate pe cale amiabila, prin modalitati de rezolvare alternativa a conflictelor: conciliere, mediere, etc, iar daca nu se ajunge la un acord amiabil, agreat de parti, acestea convin solutionarea definitiva a diligentelor pe cale judecatoreasca, competenta apartinand instantelor judecatoresti competente

COMPANIA se obliga ca datele personale ale VIZITATORULUI sa nu fie difuzate catre terti. VIZITATORULUI ii sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

VIZITATORUL isi da acordul ca datele sale cu caracter personal sa fie stocate si prelucrate de vanzator si de a primi pe viitor informatii despre noi oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing direct. In conditiile Legii 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal si la cererea scrisa a VIZITATORULUI, datata si semnata, expediata pe adresa COMPANIEI, acesta se obliga:
– sa confirme solicitantului, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele sale personale;
– sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze sau sa stearga datele a caror prelucrare nu este conform Legii 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in mod gratuit;
– sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Incercarile de orice natura de modificare a imaginii si informatiilor din prezentul site, cu exceptia detinatorului sau legal – Puri Bali SRL, da dreptul unilateral si neechivoc ca Puri Bali SRL sa faca uz de toate prerogativele sale de a se adresa instantelor legal competente pentru sanctionarea acestui fapt.